Nieuwe media

Stand van zaken
De vrijwilligers van Barátok România hebben sinds 1994 een aanvankelijke achterstand op het gebied van telecommunicatie en computergebruik geleidelijk zien slinken. 
Werd er rond 1995 nog veel gestencild, een printer is nu een alledaags verschijnsel.

Telefonie
In de jaren negentig was de telefooncentrale in Hodod nog niet geautomatiseerd. Er was overdag een telefoniste aanwezig die via een patchpanel de aangevraagde verbindingen tot stand bracht. 
Eind jaren negentig, toen in west Europa de mobiele telefonie in opkomst was moet in Hodod nog een reisje gemaakt worden om binnen het bereik van een mobiel netwerk te komen.
Vandaag de dag is het ook in Hodod de normaalste zaak om mobiel te telefoneren. Een bedrade infrastructuur is er niet tot in alle uithoeken, men is er dus vaak aangewezen op mobiele telefonie.

Computergebruik
Sinds ca. 1997 is het computergebruik in de gemeente Hodod gestaag toegenomen. In west Europa afgeschreven pc's zijn massaal naar Roemenië getransporteerd. Zowel particulieren als scholen profiteerden hiervan. De computerdichtheid is vergeleken bij Nederland laag, maar het bezit van een pc is niet ongebruikelijk meer.
Op de scholen in de gemeente Hodod wordt al jaren lang les gegeven in computertoepassingen. Ook in de vrije tijd maakt  de jeugd gebruik van de pc's op de scholen.

Internet
Hodod is voorzien van ADSL. Communicatie per e-mail heeft zijn intrede gedaan.  Ook de contacten met Barátok România verlopen gemakkelijker en doeltreffender dankzij e-mail.