Projecten‎ > ‎

Sociaal Medische Centra

Sociaal Medisch Centrum in Hodod

In 2006 is in Hodod een Sociaal Medisch Centrum gerealiseerd. Barátok România heeft de inrichting van het centrum bekostigd. Hiervoor is subsidie ontvangen uit het programma Maatschappelijke Transformatie Midden- en Oost Europa (Matra) van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

In het centrum vindt dagelijks de buitenschoolse opvang plaats van kinderen uit achterstandsgezinnen. De kinderen krijgen hier extra onderwijs en er zijn volop mogelijkheden voor ontspanning en vermaak. Rond het middaguur wordt er een warme maaltijd geserveerd.

Een groot deel van de kinderen die het sociaal centrum bezoeken groeit thuis op in zeer armoedige omstandigheden, in een huis zonder waterleiding en zonder elektriciteit. De ouders zijn vaak werkloos. Het stimuleren van deze kinderen om zich te ontwikkelen en zich te ontworstelen aan het armoedige bestaan is belangrijk om ze een kans op een goede toekomst te geven.

Sociaal Medisch Centrum in Nadis

Ook in Nadis is inmiddels een Sociaal Medisch Centrum in bedrijf. Ook daar is dagelijks naschoolse opvang en de huisarts houdt er spreekuur.


Sociaal Medisch Centrum in Hodod