Projecten

Barátok România verleent hulp aan de inwoners van de gemeente Hodod in Roemenië. De hulp vindt plaats in de vorm van kleine projecten waarbij “korte lijnen” worden gehanteerd. Inschakeling van tussenpersonen of instanties wordt waar mogelijk vermeden.

De contacten met Hodod vinden plaats in de vorm van telefoongesprekken, e-mailverkeer, Skype en regelmatige reizen. In de nazomer van 2013 heeft de stichting een delegatie uit Hodod ontvangen.


Projecten: