Algemeen‎ > ‎

Historie Stichting Barátok România

De Stichting is opgericht op 20-1-1994; daarvóór is tussen 11 en 16 juni 1992 een eerste groep van zes mannen uit Heteren naar Hodod afgereisd.

De eerste aanzet voor contact ligt nog weer daarvóór. Op een avond van de NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond) sprak Ds. Ida Eldering over vrouwen in Oost-Europa.

Ze was toen vergezeld van twee Roemeense vriendinnen, die hun verhaal vertelden, over de armoe en ellende daar. Greet van den Hof was daardoor diep geroerd en is daarna met Chris van den Hof een paar maal naar Hodod afgereisd.

Hodod was niet de plaats waar deze vrouwen vandaan kwamen; daar was al een andere groep werkzaam. Maar via, via kwamen Greet en Chris eerst in Lelei terecht en daarna in Hodod. De eerste reis van Greet en Chris begon op 23 juli 1991. “Handen, voeten en ogen spreken hun eigen taal (…). We hebben onvergetelijke contacten gehad”. En van 29 juli tot 5 augustus waren zij in Hodod.

Op 25 oktober 1991 had de Stuurgroep WGR (Werkgroep Roemenië) binnen de toenmalige Gereformeerde Streekgemeente Midden-Betuwe (waarvan de Gereformeerde Kerk te Heteren onderdeel was) haar eerste bijeenkomst. Chris van den Hof was lid van die werkgroep. Doel:

  1. Een pastoraal gemeentecontact bewerkstelligen tussen de Streekgemeente Midden-Betuwe en die van Hodod en Lelei in Roemenië, in de vorm van catechesemateriaal, informatie over de beide kerken enzovoort;

  2. Het bieden van humanitaire hulp vanuit onze gemeente naar Hodod en Lelei, daar waar de nood het hoogst is, waarbij we denken aan voedsel, kleding, medicijnen, gereedschap en dergelijke (Uit: Nieuws van de Werkroep Roemenië (WGR)).

Op verzoek van de werkgroep gingen Frits van der Hoeven, Henkjan Kok en Jaap van der Spek medio juni 1992 naar Hodod. Zij nodigden Arie van Houwelingen, Folkert de Vries en Roelof Wolters uit om hen te vergezellen: zij vormden de bovengenoemde eerste groep mannen.

We besloten de datum van 17 juni 1992 aan te houden als begin van ons contact.