Algemeen‎ > ‎

Financiële verantwoording


Stichting Barátok România 

26 januari 2016 

Narcissenstraat 24 

6666 BA HETEREN 


Financieel jaaroverzicht 2015 en begroting 2016

 

Inkomsten 


Omschrijving 

Begroting 2015 

Resultaat 2015 

Begroting 2016 

Giften ontvangen van particulieren 

€ 250,00 

€ 250,00 

€ 200,00 

Giften ontvangen van kerken 

€ 1 000,00 

€ 1 136,70 

€ 1 000,00 

Inkomsten bridge 

€ 1 200,00 

€ 1 270,00 

€ 1 200,00 

Verkoop wijn 

€ 10 500,00 

€ 10 392,30 

€ 10 500,00 

Giften ontvangen tijdens Wijnaktie 

€ 400,00 

€ 390,43 

€ 300,00 

Bijdragen aan werkbezoek Hodod 

€ 700,00 

€ 740,00 

€ 700,00 

Rente 

€ 200,00 

€ 185,35 

€ 100,00 

Onttrekken aan reserve (een tekort dus) 

€ 150,00 

€ 601,17 

€ 1 900,00 

Totaal inkomsten 


€ 14 400,- 

€ 14 965,35 

€ 15 900,- 

Uitgaven


Omschrijving 

Begroting 2015 

Resultaat 2015 

Begroting 2016 

Secretariaat en exploitatiekosten Stichting 

€ 400,00 

€ 424,69 

€ 300,00 

Uitgaven bridge 

€ 100,00 

€ 71,10 

€ 100,00 

Inkoop wijn 

€ 7 500,00 

€ 7.162,28 

€ 7 500,00 

Bejaarden project 

€ 5 000,00 

€ 5 783,75 

€ 

Nieuw project 2016 

€ 

€ 

€ 6 500,00 

Uitgaven Werkbezoek Hodod 

€ 1.400,00 

€ 1 568,53 

€ 1.500,00 

Toevoegen aan reserve 

€ 

€ 

Totaal uitgaven 

€ 14 400,00 

€ 14 965,35 

€ 14.900,00