Algemeen‎ > ‎

Financiële verantwoording


Stichting Barátok România 


28 maart 2018 

Financieel jaaroverzicht 2017 en begroting 2018 


Inkomsten 


Omschrijving 

Begroting 2017 

Resultaat 2017 

Begroting 2018 

Giften 

€     1 750,00 

€     2 336,95 

€     1 900,00 

Netto opbrengst Bridge en Wijnactie 2017 

€     4 850,00 

€     4 989,69 

€     5 000,00 

Rente 

€          50,00 

€            6,87 

€          25,00 

Onttrekken aan reserve (een tekort dus) 

€     9 450,00 

€     7 078,35 

€     3 275,00 

Totaal inkomsten 


€   16 100,00 

€   14 431,86 

€   10 200,00 

Uitgaven 


Omschrijving 

Begroting 2017 

Resultaat 2017 

Begroting 2018 

Exploitatiekosten Stichting 

€        400,00 

€        148,14 

€         200,00 

Bejaardenproject 

€        500,00 

€        350,00 

Bankenproject dorpshuizen 

€     6 000,00 

€     6 000,00 

Basisschoolproject 

€     2 200,00 

€     2 200,00 

Kleuterschoolproject (Dolsmaplein) 

€     5 000,00 

€     5 000,00 

Kosten 25 jarig jubileum 

€     2 000,00

€        733,72 

Nieuwe projecten 

€   10 000,00 

Totaal uitgaven 

€   16 100,00 

€   14 431,86 

€   10 200,00 Algemene reserve per 31-12-2016:     € 19 740,78 

en per                          31-12-2017:     € 12 662,43 


Toelichting 

  • Er zijn giften ontvangen van particulieren, liefdadigheidsinstellingen en kerkgenootschappen. 
  • In 2017 zijn veel projecten gefinancierd, daardoor was het nodig om € 7 078 aan de algemene reserves te onttrekken. 
  • Bejaarden project: financiële ondersteuning voor activiteiten die in Hodod voor bejaarden worden georganiseerd. 
  • Bankenproject: In de afgelopen jaren zijn 3 dorpshuizen gerenoveerd. Ter aanvulling van het meubilair zijn er banken en tafels aangeschaft. 
  • Basisschoolproject: er is een geluidsinstallatie aangeschaft en bij een van de scholen in Nadis is een overkapping boven de ingang gemaakt. 
  • Kleuterschoolproject: bij de nieuwe kleuterschool in Hodod is de inrichting van het speelterrein gefinancierd. Dit plein is vernoemd naar de in 2016 overleden oud-voorzitter van Stichting Barátok România. 
  • In 2017 was het 25 jaar geleden dat de eerste contacten met Hodod zijn ontstaan. De leden van de Stichting zijn op eigen kost naar Hodod afgereisd om dit jubileum te vieren. Tijdens de viering werd een grote fotocollage overhandigd. In Heteren is het jubileum met oud-leden gevierd.