Algemeen‎ > ‎

Activiteitenoverzicht

Stichting Barátok România

Activiteitenoverzicht 2016; plannen 2017 en later

Betrokkenen bij Stichting Barátok România
Naast het bestuur van 3 personen zijn er 12 actieve vrijwilligers nauw betrokken bij de Stichting Barátok România. Het bestuur heeft in 2016 samen met de vrijwilligers in totaal 7 keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn de activiteiten van de stichting besproken en er zijn gezamenlijke besluiten genomen. In 2016 heeft de Stichting afscheid moeten nemen van haar voorzitter Klaas Dolsma; hij overleed 8 juli 2016; Jan te Kloeze is hem opgevolgd.

Activiteiten
In de week van 22 februari 2016 vond voor de 22e keer de jaarlijkse wijnactie plaats. Daarbij is met name in Heteren en in mindere mate in Andelst en Kesteren huis-aan-huis Roemeense wijn verkocht en er is gecollecteerd. De verkoop van wijn blijft de laatste jaren ongeveer op hetzelfde niveau. Deze activiteit biedt ons tevens de mogelijkheid om de inwoners van de dorpen te informeren over de projecten in Hodod. Tijdens deze wijnactie is de nieuwsbrief 2016 uitgereikt. Volgende wijnactie: in de week van 27 februari 2017.

Op 19 november 2016 werd de jaarlijkse bridgedrive – de 19e - georganiseerd. De prijzen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door bedrijven in Heteren en omstreken. De 20ste bridgedrive wordt gehouden op 11 november 2017.

Bezoek aan Hodod
In 2016 is er in het najaar (14-21 oktober) een werkbezoek gebracht aan Hodod door vijf leden van de Stichting. Een groot aantal projectideeën is in die week besproken met betrokkenen in Hodod; zie hieronder.

Lopende en nieuwe projecten van de Stichting Barátok România (hierna: B.R.)
1. Terugblik op het project 'Verzorgingsbedden'; deze zijn eerder door B.R. naar Hodod verstuurd; er wordt adequaat gebruik van gemaakt.
2. Het project banken en tafels in de cultuurhuizen van de vier dorpen; dit project wordt volledig door B.R. gefinancierd; de aanschaf verloopt redelijk volgens plan. 
3. Ideeën over een speelterrein voor de kleuterschool in aanbouw in Hodod. De aanleg van het speelterrein zal medio 2017 klaar zijn.
    Financiële bronnen daarvoor zijn: 

a. De opbrengst van de collecte tijdens het afscheid van Klaas Dolsma.
b. Deze opbrengst, aangevuld door de diaconie van de Protestantse Gemeente Kesteren (De Voorhof).
c. De Stichting Barátok România; zij verdubbelt bovengenoemde bronnen.
4. Uitwisseling jongeren uit Hodod en Heteren; daarop is in Hodod enthousiast gereageerd; het bezoek van Heterense jongeren staat te gebeuren in 2018; subsidie bij de EU wordt aangevraagd.
5. Ideeën over een (dag)programma voor ouderen; dat loopt uitstekend; er is een bescheiden financiële ondersteuning door B.R.
6. Ideeën over de viering van het 25-jarig bestaan van de Stichting Barátok România; deze worden uitgebreid besproken; 4 – 6 augustus 2017 gaan bijna alle Barátokleden met hun echtgenoten naar Hodod om het jubileum daar te vieren. Begin september staat er in Heteren een feestelijke bijeenkomst gepland, samen met de oud-leden.
7. Ideeën over werkgelegenheid 
1. Kwaliteit houtproductie
2. Commerciële notenteelt: heeft perspectief; subsidiemogelijkheid EU Fruitproductie
3. Graan- / aardappelteelt 
4. Extensieve vleesveehouderij
5. Energieakkers (wind en zon); subsidie wordt aangevraagd bij EU
6. Campingterrein in nauwe relatie met de natuur; toeristische recreatie-programma´s 
    (wandelroutes, B&B, bezoekerscentrum, vakantiehuisjes of kleinschalig hotel, golfbaan, 
    restaurant, visvijver, paardensport, e.d.).
Dit voorstel heeft perspectief; informatie over mogelijkheden is door de burgemeester ingewonnen. Er is sinds 15-12-2015 een toeristisch centrum, met 4 slaapplaatsen en voorlichtingsmateriaal.

Contact met Hodod
Via e-mail en per telefoon is er frequent contact met onze Roemeense contactpersonen, o.a. de burgemeester van Hodod en de directeur van de basisscholen in de gemeente. We streven er naar om bij elke vergadering op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen in Hodod.

PR en voorlichting
Aan het begin van het jaar brengt de Stichting steeds een nieuwsbrief uit. Deze wordt tijdens de wijnactie verspreid onder belangstellenden. Met enige regelmaat plaatsen we berichten in de lokale kranten die huis-aan-huis verspreid worden.