Algemeen‎ > ‎

Activiteitenoverzicht

Activiteitenoverzicht 2019

Betrokkenen bij Stichting Barátok România
Naast het bestuur van 2 personen zijn er 10 actieve vrijwilligers nauw betrokken bij de Stichting Barátok România. Het bestuur heeft in 2019 samen met de vrijwilligers in totaal 9 keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn de activiteiten van de stichting besproken en er zijn gezamenlijke besluiten genomen. 
In 2019 heeft de Stichting afscheid moeten nemen van haar voorzitter Jan te Kloeze; hij overleed op 16 december 2019. 
Roelof Wolters volgt Jan te Kloeze op als voorzitter a.i.

Wijnactie
In de week van 24 februari 2019 vond voor de 25e keer de jaarlijkse wijnactie plaats. Daarbij is met name in Heteren en in mindere mate in Andelst huis-aan-huis Roemeense wijn verkocht. Ook is er gecollecteerd. De verkoop van wijn blijft de laatste jaren op ongeveer hetzelfde niveau. Deze activiteit bood ons tevens de mogelijkheid om, middels de Nieuwsbrief 2019, de inwoners van Heteren en Andelst te informeren over de projecten in de gemeente Hodod. 
De 26e wijnactie wordt gehouden in de week van 24 februari 2020.

Bridgedrive
Op 9 november 2019 vond de 22e jaarlijkse bridgedrive plaats. De prijzen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door bedrijven in Heteren en omstreken. 
De 23e bridgedrive wordt gehouden op zaterdag 7 november 2020.

Renovatie dorpshuis Hodod
De renovatie van het dorpshuis in Hodod is voltooid. Barátok heeft hier € 10.000 aan bijgedragen.

Bezoek aan Hodod najaar 2019; Circusproject
In het najaar van 2019 is er een werkbezoek gebracht aan Hodod door zes vrijwilligers van de Stichting. De scholen in de gemeente Hodod werd een circusproject geboden. Een en ander werd uitgevoerd door Jan Sikon van Circus Koekepan, geassisteerd door vrijwilligers van Barátok România en twee leraressen van de plaatselijke scholen die optraden als tolk.
Meer dan 300 kinderen hebben ervan genoten.

Rollators c.a.
In 2019 is een partij van tien gebruikte rollators, een rolstoel en een paar elleboogkrukken naar Hodod getransporteerd. De gemeente Hodod zal deze hulpmiddelen beheren.

Contact met Hodod
Via e-mail en per telefoon is er regelmatig contact met onze Roemeense contactpersonen, o.a. de burgemeester van Hodod en de directeur van de basisscholen in de gemeente. We streven ernaar om bij elke vergadering op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen in Hodod.

PR en voorlichting
Aan het begin van elk jaar brengt de Stichting een nieuwsbrief uit. Deze wordt tijdens de wijnactie verspreid onder belangstellenden. 
Met enige regelmaat plaatsen we berichten in de lokale kranten die in Heteren en omgeving huis-aan-huis verspreid worden.
Ten behoeve van het verbreiden van het werk van de Stichting Barátok România en het bevorderen van de belangstelling hiervoor heeft de Stichting een internetsite: http://www.baratokromania.nl.