Contact

Secretariaat

Adres

Rozenpad 14

 

6666 BK Heteren 

 

Nederland

Telefoon 

0031 026 4722507

Fax 

0031 026 4721035

E-mail

info@baratokromania.nl

Internet

www.baratokromania.nl

Kamer van Koophandel Arnhem

S052218

Bankrekening


NL64 INGB 0006 8798 54 

© Stichting Barátok România - r4.24, 13 jan. 2016  

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Jan te Kloeze

Secretaris

Liesbeth van Zijl-Ketelaar 

Penningmeester

Folkert de Vries