Contact

Secretariaat

Adres

Narcissenstraat 24

 

6666 BA Heteren 

 

Nederland

Telefoon 

0031 618152810

E-mail

info@baratokromania.nl

Internet

www.baratokromania.nl

Kamer van Koophandel Arnhem

S052218

Bankrekening


NL64 INGB 0006 8798 54 

  

Dagelijks bestuur

Voorzitter en secretaris

Roelof Wolters

Penningmeester

Folkert de Vries