Contact

Secretariaat

Adres

Elzenpas 2

 

6666 HE Heteren 

 

Nederland

Telefoon 

0031 026 472 26 39

E-mail

info@baratokromania.nl

Internet

www.baratokromania.nl

Kamer van Koophandel Arnhem

S052218

Bankrekening


NL64 INGB 0006 8798 54 

© Stichting Barátok România - r4.24, 13 jan. 2016  

Dagelijks bestuur

Voorzitter en secretaris

Jan te Kloeze

Penningmeester

Folkert de Vries